Serdecznie witamy

Osoby, które w niezawiniony sposób padły ofiarą przestępstwa lub przemocy, cierpią często z powodu fizycznych i psychicznych następstw tych zdarzeń. Jeżeli dochodzą do tego jeszcze problemy finansowe, potrzebna jest czasami pomoc, aby ponownie stanąć na nogi. Właśnie takiej pomocy udziela Fundacja Ochrony Ofiar Przestępstw w Nadrenii Północnej-Westfalii.

My również wiemy, że pieniądze nie cofną samego przestępstwa. Jednak bez odszkodowania ofiary krzywdzone są po raz kolejny.

Tutaj można się dowiedzieć, jak złożyć u nas wniosek, ale też, gdzie szukać dodatkowej pomocy. W razie dalszych pytań lub chęci wsparcia Fundacji prosimy o kontakt z nami.

Fundacja została utworzona decyzją Landtagu Nadrenii Północnej-Westfalii. Organem właściwym dla Fundacji Ochrony Ofiar Przestępstw Nadrenii Północnej-Westfalii jest Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii.